Одржана четврта редовна сједница СО-е Гацко

Четврту редовну сједницу  СО-е Гацко, која је одржана јуче, 25. априла 2013. године, отворио је предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, в.д. начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, в.д.  начелника одјељења за општу управу Ранка Марковића, секретара СО-е Драгана Јегдића, службеника за односе са јавношћу и Радио Гацка.

На сједници је разматрано 26. тачака дневног реда.

Уводно излагање Нацрта буџета општине Гацко за 2013. годину дао је  в.д. начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић. Нацртом буџета општине Гацко 2013. планиран је износ од 11.681.382 КМ, што чини смањење од 9% у односу на ребаланс буџета за 2012. годину. Са 13 гласова за, без расправе одборника, усвојен је Нацрт буџета општине Гацко за 2013.  годину.

Приједлог закључка о покретању иницијативе за измјене Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, дао је начелник општине, Милан Радмиловић. Одборници су једногласно усвојили иницијативу да се накнада за коришћење природних необновљивих ресурса са 0,003 , како је предвиђено Законом, повећа на 0,005 марака.

Највише пажње и полемике одборника узела је 4. тачка дневног реда, Захтјев за Мишљење за поступак утврђивања општег интереса за дио поља “Д” из обухвата РП “РиТЕ” Гацко. Након дуже дискусије мјештана и одборника, са 14 гласова „за“ и два уздржана, донешено је Мишљење које гласи да је на подручју општине Гацко у к.о. Рудо Поље, у складу са Регулационим планом Рудника и Термоелектране Гацко (Сл. Гласник општине Гацко бр. 9/11) и Стручним мишљењем о измјенама Регулационог плана РиТЕ Гацко у дијелу поља „Д“, потребно да Влада РС донесе Одлуку да је од општег интереса експропријација некретнина за потребе санације клизишта у пољу „Б“ регулације Гојковића потока и измјештања локалног пута за Срђевиће и Меданиће. (У фото галерији мапа Идејног рјешења измјештања Гојковића потока и пута за Срђевиће и Меданиће)

Утврђен је Нацрт о измјенама и допунама Статута општине Гацко, и дат на јавну расправу.

Једногласно је донешена и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гацко.

Донешена је Одлука којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде. Овом Одлуком  се одређују основи и мјерила којима се утврђује висина накнаде зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње, квалитета и стандарда комуналних производа и услуга. Обвезници накнаде из ове одлуке су власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка или правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Донешена је Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене за м2 корисне стамбено пословне површине у износу од 580, 00 КМ/м2.. Одборничка већина је прихватила Анализу стања у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње.

Овом анализом обухваћени су сви сегменти пољопривреде и руралног развоја који заузимају значајно мјесто у привредном развоју општине Гацко.

Министарство пољопривреде, као и општина Гацко задњих година улажу значајна средства у развој пољопривредне производње.

Министарство је у току 2012. за прољетну сјетву за 33 пољопривредна произвођача додијелило регресирано минерално ђубриво НПК у количини од 11.850 кг. У току 2012. пласирано је 415.000,00 КМ искључиво за додјелу кредита индивидуалним пољопривредним произвођачима са грејс периодом од 24 мјесеца и каматном стопом од 1,5 %.

У 2012. години из буџета општине је издвојено 1.913.211,06 КМ за изградњу и одржавање сеоске инфраструктуре, која је битан фактор за развој руралних подручја, а самим тим и за развој пољопривреде.

Министарство је за прошлу годину пољопривредним произвођачима са подручја наше општине обезбиједило подстицајна средства у износу од 223.501,00 КМ, а до краја исте године у АПИФУ су регистрована 752 пољопривредна газдинства.

Прихваћена је Информација о раду Мјесних заједница на подручју наше општине.

Усвојен је Извјештај Комисије за вјерска питања, и закључено је да се предузму даље активности на ентеријеру цркве Св. Тројице у изградњи.

Са скупштинском већином, усвојени су Извјештаји за 2012. годину Територијалне професионалне ватрогасне јединице Гацко, Центра за социјални рад, ЈУ Информативно-културни центар Гацко, ЈУ Културно-спортски центар Гацко као и ЈУ Туристичке организације општине Гацко.

Донешено је Рјешење о именовању члана школског Одбора у ОШ “Свети Сава” Гацко.

Донешена је и Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко.

Такође, донешене су одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање директора Народне библиотеке Гацко, ЈУ  Информативно-културни центар Гацко, ЈУ Културно-спортски центар Гацко, ЈУ Дјечијег вртића и ЈУ Туристичке организације општине Гацко.

Ријешени су приспјели предмети имовинско-правних односа, и донеше су и одлуке о преносу капиталних грантова са општине на основну школу, Електро Гацко, Водовод, регионални пут и остале субјекте.

Одборничких питања није било.

 

Подијелите вијест