Oдржана Четрнаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Четрнаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржана је јуче у скупштинској сали, а присутно је било 13 одборника.

Нaкон усвојеног дневног реда од 17 тачака, једногласно је усвојен записник са Тринаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане 12. јула.

Одборници су једногласно прихватили одлуку о измјенама одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко.

Једногласно је прихваћена одлука о суфинансирању куповине стамбене јединице са 20% средстава од купопродајне цијене Елек Радинки са статусом породице погинулог борца. Одобрена су средства у износу од 7.200,00 КМ, односно 20% средстава од купопродајне цијене у износу од 36.000,00 КМ, док ће 80% средстава исплатити Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС.

Уводне напомене на извјештај о извршењу Буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период јануар – јун 2022. године дао је в.д начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоје Бољановић.

Структуру буџетских прихода чине порески и непорески приходи, грантови и трансфери. Буџетом општине Гацко за 2022. годину планирани су буџетски приходи у износу од 12.572.000 КМ. Остварени буџетски приходи за извјештајни период текуће године износе 5.923.363 КМ односно 51,92% у односу на планиране приходе за текућу годину.

Буџетски расходи планирани су у износу од 9.979.550 КМ, реализација истих за извјештајни период текуће године износи 4.976.626 КМ или 49,87% у односу на план за текућу годину.

Текући расходи за наведени извјештајни период су реализовани у износу од 4.947.777 КМ или 50,57% у односу на план буџета за текућу годину.

Како је појаснио Бољановић, обавезе су рјешаване по приоритетима, редовно су исплаћивана социјална давања, плате, порези, доприноси и рате кредита.

Одборници опозиције указали су на проблем инвестиција које су најављене, али нису реализоване иако постоје средства за њихову реализацију.

Шест одборника подржало је извјештај, три су била против и четири уздржана, тако да извјештај није добио потребну скупштинску већину.

Није усвојен ни извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину. Извјештај је подржало седам одборника, три су била против и три уздржана.

Стање новчаних средстава на рачуну јавних прихода општине Гацко од продаје дрвних сортимената  до 31.12.2021. године износи 112.437,13 КМ. У складу са програмом кориштења прихода од посебних намјена за шуме трошкови реализације износе: Чишћење и пошумљавање локалитета Кошута – 5.850,00 КМ и санација и реконструкција  локалних путева оштећених усљед извоза шуме, пут Придворичко врело – Национални парк „Сутјеска“ – 15.808,00 КМ.

Одборници нису прихватили ни извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2021. годину. (7 гласова за и 6 уздржаних)

Није усвојен ни извјештај о раду Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко за школску 2021/2022. годину са програмом рада са финансијским планом за 2023. годину. Осам одборника подржало је извјештај, док је њих пет било уздржано.

Одборници су изразили незадовољство због, како су рекли, незаконитог повећања цијена услуга за кориснике Дјечијег вртића. Директор вртића, Недељка Достинић, рекла је да је до повећања цијена дошло због инфлације и да ће из буџета Општине бити рефундирана средства која се односе на повећање. Према њеним ријечима, одлука је стављена ван снаге, а родитељи ће плаћати боравак дјеце по старим цијенама до краја ове године. Од наредне године плаћаће се економска цијена вртића коју ће одредити Општина Гацко као оснивач.

Без дискусије, са 12 гласова за и једним уздржаним прихваћена је информација о стању у области из основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину.

Са истим бројем гласова прихваћена је информација о стању у области из средњег образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и информација о раду ЈУ „Народна библиотека“ Гацко.

Директор Народне библиотеке, Радомир Вучковић, упознао је јавност да је библиотека смјештена у објекту површине око 100 квадратних метара, а према стандардима за установе ове врсте потребно је минимално 160 квадрата. Донесен је закључак да се за наредну сједницу припреми тачка о могућности проширења поменутих просторија.

Одборници нису прихватили информацију о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2021. годину. Осам одборника је  гласало за, док су четири била уздржана.

Информација о стању у области јавног превоза општине Гацко за 2021. годину – „Југопревоз“ Гацко, прихваћена је са 11 гласова за, једним гласом против и једним уздржаним.

Информација о стању јавног реда и мира као и безбједности у саобраћају на подручју општине Гацко у 2021. години и првој половини 2022. године није добила потребну скупштинску већину. Осам одборника подржало је извјештај, док су четири била уздржана. Донесен је закључак да се упути иницијатива надлежним за обиљежавање и заштиту кривине на саобраћајници Автовац – Степен.

За разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности због истека мандата гласала су три одборника, њих девет било је уздржано.

Једногласно је донесена одлука о преносу права својине и права посједа Општине Гацко на Српску православну црквену општину гатачку, без накнаде, а за потребе проширења комплекса православног манастира Светог великомученика Лазара у Придворици.

На крају четрнаестог скупштинског засједања постављено је једно одборничко питање.

Подијелите вијест