Одржана 19. редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана 19. редовна сједница Скупштине општине Гацко, коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, службеника за односе са јавношћу, Радио Гацка и представника АТВ.

На дневном реду нашло се 13. тачака.

Замјерку на предложени дневни ред имали су одборници опозиције. Након што њихови приједлози нису уврштени у дневни ред, а који су се односили на ситуацију у ЈП “Водовод” и осталим јавним предузећима, те да се са дневног реда уклони тачка у вези са стањем животне средине, напустили су даље скупштинско засједање.

Предсједник Скупштине, Јован Ковачевић, објаснио је да Скупштина акционара два јавна предузећа, ЈП “Водовод” и ЈП “Комус”, чији је оснивач општина, није још одржана. Заказана је за 24. јул, након чега ће се на скупштинском колегију наставити договори о разматрању стања у овим предузећима.

Скупштина је наставила рад са 10 одборника скупштинске већине.

Усвојен је Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 29.05.2019. године.

Једногласно су усвојени и Извјештаји о раду радних тијела: Комисије за избор и именовање, Комисије за статут и прописе, Комисије за вјерска питања, Комисије за равноправност полова, Етичке комисије части, Одбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке, Савјета плана, Савјета младих и Савјета за спорт.

Са 10 гласова “за” прихваћен је Приједлог Одлуке о именовању мртвозорника. Према овој Одлуци, преглед умрлог лица изван здравствене установе обављаће осам овлашћених доктора медицине Дома здравља у Гацку.

Једногласно је прихваћена Информација о провођењу мјера по Извјештају Комисије о стању животне средине, природног и културног наслеђа на подручју општине Гацко, Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту. Према ријечима начелника одјељења, Алексе Зеленовића, један од значајних планова на пољу заштите животне средине је израда новог документа Локални Еколошки Акциони План (ЛЕАП). Овим документом настоје се идентификовати еклолошки проблеми и недостаци, предложити мјере за њихово отклањање и указати на нове могућности вођења политике заштите животне средине. Одборник Вера Тепавчевић, истакла је да су студенти Медицинског факултета у Фочи послали више дописа предузећу РиТЕ Гацко, у вези са израдом Студије утицаја рудника на здравствено стање запослених радника у копу. Међутим, никада нису успјели успоставити сарадњу са менаџменатом предузећа у вези са њеном израдом. Такође, јединственог става били су сви да регионална депонија не би требала бити направљена на подручју наше општине.

Извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2018. годину усвојен је са 10 гласова “за”. О проблемима и тренутном стању у спорту, одборнике је извијестио референт за спорт, Жељко Поповић. Истакао је да спорт у РС али и у нашој општини нема развојни капацитет већ искључиво одржавање постојећег стања, које не даје адекватне резултате. Као највеће проблеме у организацији спорта навео је надзор над радом спортских организација, испуњавање услова за обављање спортских активности и дјелатности, недоношење одговарајућих прописа, те управљачка структура спортских организација. Сви ови проблеми, како је истакао Поповић, довели су до престанка рада два значајна спортска клуба у општини, Карате клуба “Терма” и Женског кошаркашког клуба “Младост”.

Информација о стању локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2018. годину прихваћена је са 10 гласова “за”.

Једногласно су прихваћене и Информација о здравственој заштити сточног фонда на подручју општине Гацко за 2018. годину, као и Информација о броју незапослених лица по квалификационој структури Биро-а Гацко.

На јучерашњем засједању, усвојени су Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге Гацко за 2018. годину, Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2018. годину, као и Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2018. годину.

Ријешено је једно питање имовинско-правних односа.

Одборничких питања није било.

Подијелите вијест