Održan sastanak u okviru kampanje MUP-a RS: “Spriječimo vršnjačko nasilje”

Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je kampanju pod nazivom “Spriječimo vršnjačko nasilje”. Tim povodom je juče, u Sali SO Gacko, održan sastanak na kome su, o nasilju među vršnjacima i kako ga spriječiti, pričali predstavnici PS Gacko, Centra za socijalni rad, srednje škole, lokalne samouprave, crvenog krsta kao i učenici osnovne i srednje škole.

U našoj opštini nema slučajeva vršnjačkog nasilja ili su oni sporadični, ali kako su istakli predstavnici policije, to ne znači da ovaj vid nasilja ne postoji, nego da se ne prijavljuje. Stoga je jedan od ciljeva kampanje da se nasilnici prepoznaju, a žrtve ohrabre da govore o svom problemu. U suzbijanju vršnjačkog nasilja, prema njihovim riječima, neophodna je saradnja svih relevantnih faktora, a da bi kampanja postigla svoj cilj, policija je akcionim planom predvidjela niz predavanja u osnovnoj i srednjoj školi, edukaciju roditelja kao i radio emisije u kojima bi se ukazalo na opasnost pojave nasilja među vršnjacima i podsticalo prijateljstvo i tolerancija.

Predstavnici lokalne samouprave su istakli da Opština čini sve što je u njenoj moći da pomogne funkcionisanje kulturnih i sportskih društava, što je dobar način da se djeca sklone sa ulice i tako preventivno djeluju na sve vrste konfliktnog ponašanja.

Iz Centra za socijalni rad su istakli važnu ulogu psihologa i pedagoga u slučajevima kada dođe do nasilja među vršnjacima. Oni bi trebali da budu prva adresa na kojoj bi žrtve potražile pomoć koja treba da bude i stručna i pravovremena.

Predstavnici srednjoškolskog centra su izrazili spremnost na saradnju. Pomenut je slučaj vršnjačkog nasilja od prije dvije godine kada su , u riješavanju problema, uključeni ne samo roditelji i policija nego i Savjeti roditelja i učenika SŠC  kao i svi organi i institucije koji su mogli da doprinesu prevazilaženju konflikta.

Inače, vršnjačko nasilje podrazumjeva svako fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno na djecu od strane njihovih vršnjaka, koje je počinjeno sa ciljem povrjeđivanja i ponavljanje istog obrasca ponašanja sa namjerom da se drugi povrijedi.