Одржан састанак о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко

Одбор за Мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу, протекле седмице одржао је два састанка са предсједницима Савјета мјесних заједница. Дискутовано је о активностима које су биле на мјесним подручјима, о актуелним проблемима везаним за рад Савјета МЗ и о актуелним проблемима који се тичу функционисања саме инфраструктуре у појединим МЗ.

Представници мјесних заједница доставили су Извјештај о раду за 2016. годину, са приједлогом приоритетних пројеката за наредни период, на основу чега је извршена анализа истих.

Да би мјесне заједнице унаприједиле свој рад у наредном периоду, Одбор је мишљења да је потребно обезбиједити и опремити канцеларијски простор за Савјете мјесних заједница, прије свих за Гацко и Автовац.

На састанку је закључено да је један од главних приоритета обезбиједити уредно снабдијевање водом грађана на подручју читаве општине, укључујући МЗ Брљево и Фојница. С тим у вези, начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту у општини Гацко, Алекса Зеленовић, објаснио је да ће на прољеће бити расписан тендер за водоснабдијевање, те да је пројектна документација у процесу израде.

Такође, као приоритет је наведена и изградња канализационе мреже у градском подручју и изградња главног колектора и пречистача. Закључено је да у реализацију овога пројекта треба укључити предузеће РиТЕ Гацко, с обзиром да је Пројектом канализације предвиђен третман отпадних вода на заједничком пречистачу.

Одбор је као приоритетно навео и наставак асфалтирања градских улица и сеоских путева, узимајући као приоритет насељена мјеста, (по приједлогу Савјета мјесних заједница), уклањање дивљих депонија на подручју читаве општине и постављање контејнера за смеће на прилазима у села.

Такође, Одбор је закључио да се на следећем скупштинском засједању донесе Одлука о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко, који ће бити проведени у априлу мјесецу, а све у складу са законом.

Подијелите вијест