Održan radni sastanak OUO Operativnog tima Opštine Gacko i Mobilnog tima PUP-a

uou_rad_3

Juče je u prostorijama Udruženja “Rastimo zajedno” održan radni sastanak OUO, Operativnog tima Opštine Gacko i Mobilnog tima PUP-a, u vezi sa realizacijom projekta “Uvođenje modela socijalne zaštite i inkluzije na nivou opštine”.

Osnovni cilj sastanka je upoznavanje svih članova projekta sa osnovama rada projektnih timova koji je razmatran kroz 9. tačaka dnevnog reda.

Prezentovanje OUO SPIS projekta i upoznavanje ostalih članova sa dosadašnjim radom izvršila je član OUO Anđelka Boljanović, naglašavajući da je cilj projekta razvoj i implementacija opštinskog modela socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS model), kao i jačanje kapaciteta i institucionalnih mehanizama koordinacije i komunikacije između pružaoca usluga socijalne zaštite i tijela koja donose odluke na lokalnom nivou.

Analizu rada na provođenju projekta AP Monitoringa upisa djece u osnovnu školu izvršila je Mileva Goranović, odgovorna za unos podataka u bazu, ističući da su dospjeli svi potrebni spiskovi od institucija, i da je realizacija unosa podataka u toku. Mehanizam monitoringa upisa će omogućiti sistemsko praćenje upisa u osnovne škole i jednak pristup obrazovanju svakom djetetu, a posebno marginalizovanoj djeci, kao što su djeca iz socijalno ugroženih porodica, manjinske grupe djece, djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju i druga socijalno isključena djeca. Goranovićeva je istakla da realizacija navedenog projekta traje do 30.09.2012 godine.

Analiziran je i rad PAR gupe djece i PAR grupe roditelja gdje je uvodne napomene dala koordinator Mira Nenadić ističući da je cilj projekta poštovnje dječijih prava u školi, porodici i lokalnoj zajednici, upoznavanje djece sa konvencijom o pravima djeteta i učešća djece u rješavanju problema u lokalnoj zajednici uz podršku odraslih dodajući da su djeca izuzetno aktivna, odgovorna i pokazuju veliku zainteresovanost za realizaciju projekta.

Direktor centra za socijalni rad Ranko Mastilović, upoznao je prisutne sa posebno usmjerenim projektom centra za socijalni rad (PUP), i upoznao ostale članove sa radom Operativnog tima. Istakao je da su djeca budućnost, i da je naša obaveza da im pomognemo na najbolji mogući način, kako kroz ovaj projekat tako i kroz neke druge.

Na kraju sastanka je uslijedilo razmatranje radne verzije dokumenta “Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije u opštini Gacko za 2012/14 godinu”.

 

Подијелите вијест