Oдржан први радни састанак поводом израде Локалног Еколошког Акционог плана Општине Гацко (ЛЕАП)

У сриједу 23. септембра у сали Скупштине општине Гацко одржан је први радни састанак у вези са израдом Локалног Еколошког Акционог плана Општине Гацко (ЛЕАП). У питању је документ који на једном мјесту идентификује еколошке проблеме и недостатке, предлаже мјере за њихово отклањање  и указује на нове могућности вођења политике заштите и унапређења животне средине у нашој заједници.

Предсједник комисије, Сања Слијепчевић,  на почетку је објаснила да је истекао већ постојећи  документ (2010-2015. године), те  да се почиње са израдом  новог. С тим у вези, формирана је комисија од тринаест чланова, а рок израде овог петогодишњег документа је шест мјесеци.

Укратко је објаснила да је Локални Еколошки Акциони План законска обавеза којом се прописује да орган локалне самоуправе дужан да припреми локалне планове ове врсте. Осврнула се на значење ЛЕАП-а, његов циљ, значај на локалном нивоу, начин припреме, израде и  провођења.

Током састанка продискутовано  је који је задатак и који су планови комисије везано за израду овога ЛЕАП-а и неке приједлоге везане за израду овога документа.

Слијепчевић је појаснила да ће се састанак комисије одржавати једном мјесечно, те да ће у израду овог документа бити укључени сви заинтересовани – грађани, привредни субјекти, јавне установе, локална управа, образовне установе и здравствене установе, а све у  циљу рјешавања еколошких проблем на подручју општине.