Održan je drugi sastanak Opertivnog tima Opštine Gacko SPIS projekta

memor_spis

U sklopu Projekta „Uvođenje  modela socijalne zaštite i inkluzije na  nivou  opštine“, u petak 06.07.2012 godine, u prostorijama Opštine održan je drugi sastanak Opertivnog tima Opštine Gacko. Na sastanku je razmatrana šema o postupanju unutar referalnog mehanizma za prioritetnu grupu djece, analizirana je komponenata Protokola o saradnji i postupanju, izvršen je pregled i razmatran je  Prilog Protokola o saradnji i postupanju, nakon čega je izvršen osvrt na prikupljenje podataka za svaki sektor.

Ovom sastanku, predhodila je i 5. sjednica Opštinskog upravnog odbora Projekta „Uvođenje modela socijalne zaštite i inkluzije na nivou opštine“, koja je održana 28. maja 2012. godine.

Na sjednici je razmatran i usvojen projektni dokument posebno usmjerenog projekta opštine Gacko. Radna verzija dokumenta PUP-a opštine Gacko proslijeđena je UNICEF-u na uvid i komentar, te su na zahtjev UNICEF-a od 15.06.2012. godine urađene manje korekcije. Dokument „Jačanje kapaciteta JU CSR u cilju unapređenja pružanja usluga djeci i omladini ometenoj u fizičkom i psihičkom razvoju i njihovim roditeljima u opštini Gacko“ je prezentovala koordinator projekta Anđelka Boljanović, te je isti jednoglasno usvojen bez prijedloga za izmjene i dopune.

Izvještaja o realizaciji „Akcionog plana razvoja mehanizama monitoringa upisa djece u osnovne škole u opštini Gacko za 2012. godinu“ za period 1.04-30.06.2012. godine je jednoglasno usvojen bez prijedloga za izmjene i dopune, te je istaknuto kako postojeći način prikupljanja podataka o djeci predstavlja dobar instrument za praćenje broja djece koja pohađaju osnovnu školu, te broja djece koja pripadaju socijalno isključenim grupama.

Aneksi 4.1, 5. i 6. relevantni za izradu dokumenta „Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Gacko za 2013-2014. godinu“ jednoglasno su usvojeni od strane  OUO-a, bez prijedloga za izmjene i dopune.

Predstavnice IBHI-a distribuirale  su anekse 7. i 8. uz sve neophodne napomene koje se odnose na svrhu aneksa i način upisivanja potrebnih informacija.

Izvještaja o radu OUO-a opštine Gacko za period 1.04 – 30.06.2012. godine jednoglasno je usvojen bez prijedloga za izmjene i dopune, te su prisutni informisani od strane IBHI-a da će naredno izvještavanje  obuhvatiti izvještajni vremenski period od 1.07 – 30.09.2012. godine.

Plan rada OUO-a opštine Gacko za period 1.07 – 30.09.2012. godine je jednoglasno usvojen, uz napomenu da postoji mogućnost izmjena i unapređenja istog.

Подијелите вијест