Od danas nova lična biometrijska dokumenta – lična 18 KM, vozačka 60 KM

Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenta pri CJB Gacko, danas je počelo zaprimanje Zahtjeva za izdavanje nove elektronske lične karte i vozačke dozvole.

Novi dokumenti će u sebi sadržavati elektronski memorijski elemenat-čip, i druge napredne elemente zaštite. Novi obrasci lične karte i vozačke dozvole će u sebi sadržavati elektronski potpis, a na lični zahtjev pojedinca upisivaće se podatak o entitetskom državljanstvu (ne starijem od 6 mjeseci)  i krvnoj grupi izdatoj od strane ovlaštene zdravstvene ustanove za transfuziju krvi.

Pravilnikom o cijeni ličnih dokumenata koji je usvojio Savjet ministara BiH, utvrđena je cijena nove lične karte u iznosu od 18,00 KM, i cijena nove vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.

Sadašnje lične karte i vozačke dozvole će važiti do roka koji je na njima naznačen, a mogu se zamijeniti i prije isteka roka u slučajevima predviđenim Zakonom.