Obavještenje za sve budžetske korisnike opštine Gacko

GRBb_--OPSTINA

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Broj:03/2-400-9

Gacko, 19.07.2012

Svim korisnicima budžeta opštine Gacko

Predmet: Upustvo o načinu i elementima izrade budžeta za 2013. godinu

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/08 – Prečišćen tekst, 126/08 i 92/09), započelo je aktivnost na izradi budžeta opštine Gacko za 2013-u godinu.

U ovu proceduru budžetski korisnici se uključuju podnošenjem svojih zahtjeva. Prijedlog zahtjeva potrebno je sačiniti na osnovu Uputstvo za pripremu budžeta opštine Gacko za 2013. godinu kako je predviđeno članom 26. pomenutog Zakona, a koje se nalazi u prilogu.

Podnosioci zahtjeva su odjeljenja i službe opštine Gacko kao i drugi budžetski korisnici koji se finansiraju iz budžeta (član 2. tačka 12. Zakona o budžetskom sistenu RS).

U cilju izrade nacrta budžeta opštine Gacko svi budžetski korisnici su dužni da, primjenom člana 27, a u skladu sa članom 24. pomenutog Zakona, sačine svoj budžetski zahtjev (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave ga Odjeljenju za privredu, finansije i društvenu djelatnost / Odsjek za budžet do 15.09.2012 godine.

Budžetski zahtjev korisnika, koji posluje kao samostalni pravni subjekt, treba prethodno da bude odobren od strane nadležnog organa, u skladu sa njegovim Statutom.

Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za privredu, finansije i društvenu djelatnost i elektronski na mail: nacogac@teil.net i racogac@teol.net

Uputstvo sa prilozima (Budžetski zahtjevi za prihode iz budžeta, Budžetski zahtjevi za finansiranje tekućih izdataka, Podaci o zaposlenim, Budžetski zahtjevi za finansiranje kapitalnih izdataka (nefinansijske imovine) i Obrazac za mjesne zajednice) moći ćete preuzeti sa naše Web stranice: www.gacko-rs.info

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 059/471-273.

Kontakt osobe: Velja Krtolica, Rada Starović i Dragan Papović.

S poštovanjem,

NAČELNIK ODJELJENJA:

 Dragan Papović

Подијелите вијест