Обавјештење за пчеларе

Обавјештавају се сви пчелари са подручја општине Гацко да се јаве у Општину Гацко, канцеларија бр. 17. и доставе податаке о бројном стању пчелињих друштава, ради прикупљања података за ажурирања евиденције о бројном стању пчела.

Пчелари који су се уписали у Евиденцију код Министарства са собом требају да понесу јединствени иидентификациони број.

Они који то нису урадили потребно је да  преко Удружења, Задруге или Одјељења за привреду финансије и друштвене дјелатности општине Гацко, упишу у што краћем временском року.

Крајњи рок за ово пријављивање је 15. април текуће године.