Обавјештење: субвенције пољопривредним произвођачима

Општина Гацко ће и за 2015. годину додјељивати субвенције свим пољопривредним произвођачима који буду испуњавали услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.
Субвенције ће се додјељивати у сточарској производњи, воћарској производњи, за капитална улагања и суфинансирање премије осигурања.

Право на субвенције у сточарској производњи имају пољопривредни произвођачи:
– у узгоју крава – пољопривредни произвођачи који посдједују најмање 5 музних грла;
– у производњи млијека – пољопривредни произвођачи од којих се врши организован
откуп млијека, а који на мјесечном нивоу продају најмање 2000 л. млијека;
– за тов јунади – пољопривредни произвођачи који имају најмање 8 јунади у тову
са минималном улазном тежином од 250 кг;
– у производњи свињског меса – пољопривредни произвођачи који посједују крмаче
прасиље или супрасне назимице и то минимално 10 са минималном тежином
назимица 70 кг. и 100 кг. крмача прасиља;
– у узгоју оваца – пољопривредни произвођачи који пријаве узгој оваца и коза у
минималном броју од 50 великих грла у стаду;
– у перадарској производњи – пољопривредни произвођачи који имају организовану
производњу конзумних јаја, минималан број кока носиља је 500;
– у производњи меда – пољопривредни произвођачи који посједују најмање 30 пчелињих
друштава и који су уписани у евиденцију пчелара.
Право на субвенције у воћарској производњи имају пољопривредни произвођачи за подизање нових и одржавање постојећих засада воћа. Минималан број садница је 500 комада.
Право на субвенције за капитална улагања имају пољопривредни произвођачи за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката смјештајног капацитета за сточарску производњу, који у текућој години изврше улагања за наведену намјену минимално 5.000,00 КМ.
Право на суфинансирање премије осигурања имају корисници који се баве пољопривредном производњом и који у току године изврше осигурање своје стоке.

НАПОМЕНА: Једно пољопривредно домаћинство може остварити право на текући подстицај само по једном основу (уколико се бави производњом у више грана).

Да би остварили право на субвенције за 2015. годину, сви пољопривредни произвођачи су обавезни да поднесу захтјеве са потребном документацијом Општој Земљорадничкој Задрузи Гацко.
Захтјеви ће се подносити сваким радним даном у периоду од 07. до 17. децембра текуће године.
За све додатне информације можете се обратити Задрузи на број телефона: 472-331.

Подијелите вијест