Обавјештење поводом почетка радова на изградњи паркинга у Видовданској улици

Општина Гацко као инвеститор радова обухваћених Уговором број: 02-345-33/19 од 05.06.2019. године, са одабраним извођачем радова “Старшпед” д.о.о. Гацко, намјерава започети предметне радове од понедељка 22.07.2019. године, обавјештавају из Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту.

Након упознавања извођача са пројектом и именовања Надзорног органа, стекли су се сви законски и технички услови за почетак извођења радова.

Подсјећамо грађане да су благовремено обавјештавани путем Радио Гацка у дужем временском интервалу (15 дана), као и путем наше интернет странице, да не обављају никакве радове у радном појасу од 10 метара од јужне стране улице Видовданске, те да је комплетно земљиште од појаса Јужне обилазнице откупљено до улице Видовданске по члану 11. Закона о експропријацији прије више од 8 година.

Пошто су у питању припремни радови, за почетак је планирано уклањање ивичњака, стабала, замјена канализационог колектора и за почетак уклањање ограда према улици.

Како су све ограде приликом експропријације исплаћене, пожељно би било да корисници исте уклоне и употријебе за неке своје потребе.

Уз спремност инвеститора и извођача за сарадњу уз предвиђене мјере заштите саобраћаја и пролазника, љубазно вас молимо да нелегалне ограде и друго уклоните у примјереном року. Уколико до датог датума не уклоните објекат, односно не ослободите градилиште бићемо принуђени да предвиђене радње обавимо преко инспекцијских служби о вашем трошку.