Obavještenje Opštinske izborne komisije

iyyyyyyy

OPŠTINA GACKO

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

O B A V J E Š T E NJ E

Opštinska izborna komisija obavještava građane Opštine Gacko da će se shodno rokovniku koji je utvrdila Centralna izborna komisija, a u sklopu priprema za sprovođenje lokalnih izbora vršiti izlaganje privremenog izvoda iz centralnog biračkog spiska za Opštinu Gacko.

Izvodi iz privremenog biračkog spiska biće izloženi za opšti pristup i mogućnost provjere u periodu od 09.06. do 08.07.2012. godine.

Izvodi iz privremenog biračkog spiska biće izloženi na lokacijama, kako slijedi:

-privremeni birački spisak za biračka mjesta 001, 002, 003, 004, 005 i 006 koja su locirana u gradu na lokacijama Osnovne škole ”Sveti Savo”, SŠC ”Pero Slijepčević”, Kino sale i Fabrike dekorativnih tkanina biće izloženi:

a)u prostorijama centra za birački spisak, ulica Nemanjina br. 5 (Crveni krst);

b)u prostoriji Opštine Gacko, u prizemlju zgrade–kancelarija br. 7;

Uvid u privremene biračke spiskove na pomenute dvije lokacije može se izvršiti u periodu od 09.06. do 08.07.2012. godine, svakog radnog dana od 08 do 14 časova.

Na ovim lokacijama može se izvršiti uvid i u kompletan privremeni birački spisak (za sva biračka mjesta u Opštini).

Privremeni birački spisak za biračko mjesto Avtovac (018) biće izložen u prostorijama mjesnog ureda i Pošte u Avtovcu.

Privremeni birački spisak za biračka mjesta Vrba (007), Nadanići (008), Dobrelja (012), Novi Dulići (014), Stepen (015), Brljevo (017), Fojnica (019) i Kula (020) biće izloženi na lokacijama biračkih mjesta na objektima osnovnih škola.

Privremeni birački spisak za biračka mjesta Kravarevo (009), Vrbovac (010), Slivlja (011) i Izgori (013) biće izloženi na lokacijama održavanja izbora u objektima privatnih kuća (Risto Krstojević, Skoko Blagoje, Obrad Jeremić i Milorad Vuković).

Uvid u privremeni birački spisak za raseljena lica u elektronskoj formi može se izvršiti u prostoriji Centar za birački spisak, Nemanjina br. 5, Gacko (Crveni krst). Na ovoj lokaciji raseljena lica mogu  lično podnijeti zahtjev za izmjenu biračke opcije uz prilaganje kopije jednog od identifikacionih dokumenata. Uvid i podnošenje zahtjeva može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova, a informacije se mogu dobiti i putem kontakt telefona br: 472-426.

Predsjenik OIK-e

/Bratić Ranko/

Подијелите вијест