Обавјештење из Одјељења за просторно уређење и цивилну заштиту

У току је поступак провођења Доказа за издавање Еколошке дозволе МХЕ “Клобучарница“ на ријеци Клобучарница општина Гацко, инсталисане снаге 247,5 Kw, инвеститор „Страјко-инжењеринг“ д.о.о. Требиње.

Заинтересована јавност може извршити увид у наведену документацију у просторијама општине Гацко, канцеларија бр. 15 и дати мишљење и примједбе у року од тридесет дана од дана објављивања у јавном гласилу.

Обавјештење