Oбавјештење из Одјељења за инспекцијске послове

У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС “ број 71/12) у току је постуак увида у документацију  Студије утицаја на животну средину за Лежиште техничко грађевинског камена – кречњака „ Геља Љут “

Заинтересована јавност може извршити увид у наведену документацију у просторијама Oпштине Гацко, соба бр.15 и дати мишљење и примједбе у року од тридесет дана од дана објављивања у јавном гласилу.