Нови конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

Министарство породице, омладине и спорта данас је расписало конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове, који ће бити отворен до 13.10.2019.године. Право пријаве на конкурс имају лица која:

a) су закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитних линија Инвестиционо развојне банке Републике Српске: стамбени кредити, до дана затварања овог конкурса.

б) су у тренутку закључења уговора са банком о стамбеном кредитирању по горе наведеним кредитним линијама, имaла до навршених 35 година живота;

в) имају мјесто пребивалишта у Републици Српској.

Апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове, као и остали услови конкурса налазе се на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net -> министарства -> Министарство породицe, омладинe и спортa -> Конкурс за избор корисника субвенције на стамбене кредите за младе и младе брачне парове).

Министарство ће субвенционисати 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, а по кредитним линијама Инвестиционо развојне банке Републике Српске.

(Министарство породице, омладине и спорта РС)