Neradni dani za nadolazeće praznike

U skladu sa članom 2. Zakona o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br. 43/07) republički praznici su Nova godina koja se praznije u nedjelju (01.01.2012.godine) i ponedeljak (02.01.2012. godine) i Dan Republike koji se praznuje u ponedeljak (09.01.2012. godine), te su to neradni dani.

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Prema članu 7. istoimenog Zakona, vjerski praznici su katolički i pravoslavni Božić koji se praznuju na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici katoličke vjeroispovjesti, u dane 24.12.2011. godine (subota) i 25.12.2011. (nedjelja) imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta. Vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u petak (06.01.2012. godine) i subotu (07.01.2012.godine).

Vlada RS