Nekoliko hiljada Gačana dočekalo patrijarha Irineja

Juče je pred novom crkvom Svete Trojice nekoliko hiljada građana Gacka dočekalo Njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja, kojeg su zasipali laticama ruža od izlaska iz automobila do ovog pravoslavnog hrama. Njegovu svetost je srdačno dočekao Načelnik opštine Gacko, Milan Radmilović, kao i cijela opštinska uprava. Upućujući riječi dobrodošlice njegovoj svetosti, Načelnik Opštine je rekao:

Vaša Svetosti,

Vaša Preosveštenstva,

Časni oci,

Uvaženi gosti,

Dragi narode Gacka i Hercegovine,

Braćo i sestre,

Ka­da je Sve­ti Sa­va ho­dio Ze­mljom Hum­skom, svo­jim Voj­vod­stvom, po­ka­zao nam je i učvrstio pu­te­ve Go­spod­nje, pu­te­ve Sve­to­sav­ske i Ne­ma­njić­ke, du­hov­ne sta­ze Sve­tog Va­si­li­ja Ostro­škog i Tvr­do­škog Ču­do­tvor­ca – ko­ji­ma gre­šni i pat­ni i da­nas ide­mo – ko­jim ste nam i Vi, Va­ša Sve­to­sti, u ove sve­te da­ne, u ze­mlju Her­ce­go­vi­nu do­šli.

Da­nas smo sreć­ni i od Gospoda po­ča­šće­ni Va­šim pri­su­stvom ov­dje  pred na­šim Sa­bor­nim hra­mom u sr­cu Srp­ske Her­ce­go­vi­ne, ov­dje u Ze­mlji Zva­noj Gac­ko.

Velika mi je čast, Vaša Svetosti, što Vama, preosvećenim vladikama i sveštenstvu, kao i brojnim dragim gostima, imam priliku da, u ime Gacka i svoje ime, uputim riječi domaćinske dobrodošlice i zahvalnosti za radost i Blagoslov Božiji koji nam donosite.

Do­bro do­šli u za­vi­čaj Vla­di­sla­vi­ća, u zavičaj Zi­mo­nji­ća, u za­vi­čaj ju­na­ka iz slav­nog Sto­ja­no­vog vak­ta, u rodno mjesto brojnih generacija iz vre­me­na bu­na, usta­na­ka i vo­je­va­nja za slo­bo­du i otadž­bi­nu.

Do­bro do­šli u Za­vi­čaj najljepšeg srp­skog je­zi­ka, tradicije i običaja, našeg svenarodnog pamćenja koje prenosimo s generacije na generaciju.

Do­bro do­šli u Za­vi­čaj Te­ša­na Po­dru­go­vi­ća, zlat­nih stru­na srpskih gu­sa­la i ep­ske pje­sme, ko­je su homerovski pre­mo­sti­le vi­je­ko­ve ta­me i rop­stva – do Vu­ka i Ka­ra­đor­đi­ja – ponajviše za­hva­lju­ju­ći mo­na­si­ma i pa­sti­ri­ma sve­vi­de­ćim sli­jep­ci­ma i haj­du­ci­ma – zahvaljujući kojima mi da­nas zna­mo ku­da će­mo.

Našim precima odavde, kroz vijekove, nije bilo daleko stići do Kosova u vojsku slavnog knez Lazara, u Karađorđev ustanak, nije bilo daleko do Soluna i Rusije, a u posljednjem otadžbinskom ratu samoprijegorno se branila sloboda i ginulo se za čast svog naroda.

Naše crkve u Hercegovini prepoznaju se po molitvi i stradalništvu, ali, i danas, po tome što su se pred njihovim svetim oltarima, u njihovim portama, pričešćivale vojske – od vojvode Vlatka Vukovića, Vučijeg dola, pa do posljednjeg otadžbinskog rata.

U ovom nesigurnom vremenu ovozemaljskom, Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna i svetosavska vjera i tradicija su Srpskom narodu najsigurniji i najpouzdaniji oslonac sabornosti i duhovnog zdravlja.

Vaš dolazak i sveta liturgija, natkriljena kao svjetlost od Tvrdoša do Nikšića, Somine, Gacka, Nevesinja i Mostara duhovno i simbolično su omeđili Hercegovinu, podsjetivši da su Gospodnje međe jače i važnije od ovozemaljskih graničnih linija koje se često crtaju nasilno i vještački, tek da razdvajaju srpsku braću.

Vaša Svetosti, Vi ste danas u Vašem zavičaju, jer je Svetosavska Hercegovina svesrpski zavičaj. Blagoslovite ovaj kamen hercegovački, ove ljude, svoj narod koji Vas sa radošću dočekuje.

Dobro nam došli!”

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej je izrazio oduševljenje veličanstvenim dočekom te blagoslovio okupljeni narod i našu opštinu.

“Hercegovina je Pijemont srpstva. Ponosan sam i ohrabren verom i ponosom ovog naroda koji je jedinstven i okupljen oko svojih svetih hramova. Dok budemo svoj život temeljili na našoj veri, svetloj istoriji i divnim običajima, nema potrebe da mislimo ni za sebe, ni za one koji dolaze posle nas”, rekao je partijarh srpski Irinej.

Ovom prilikom Načelnik opštine Gacko je uručio prigodan poklon patrijarhu srpskom, ikonu Sv. Vasilija Mitropolita Hercegovačkog.

Dočeku su prisustvovale vladike zahumsko-hercegovački Grigorije, umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački Atanasije, zapadno-američki Maksim i budimljansko-nikšićki Joanikije sa sveštenstvom naše eparhije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подијелите вијест