Nedjelja štednje

stednja

Ove sedmice obilježava se Nedjelja štednje. Dan štednje je ustanovljen 31. oktobra 1925. godine na skupu bankara iz 25 zemalja u Milanu.

Vrijednost štednje građana u bankama BiH je na kraju avusta ove godine iznosila 6,79 milijardi KM, što predstavlja rast od oko 300 miliona maraka u odnosu na kraj predhodne godine, podaci su Centralne banke BiH. Štednja građana BiH je na kraju 2006. godine iznosila 4,10 milijardi KM, dok je na kraju 2010. bila 12, 52 milijarde KM.

Dakle podaci govore da je štednja u BiH u porastu, međutim anketa Radio Gacka pokazuje drugačiju sliku u stvarnosti. Što se tiče naših građana, tokom anketiranaja, nije pronađen ni jedan koji je uspio da uštedi i najmanju količinu novca. Svi su složni u konstataciji da se živi mnogo teže nego ranije i da se novac najviše troši na hranu. Rado bi štedjeli ali sa trenutnim primanjima jedva spajaju kraj s krajem. Uglavnom vjeruju bankama, ali ako bi imali višak novca varijanta zvana “slamarica” djeluje im sigurnija.