Naš najbolji “projekat” su naša djeca

Juče je u prostorijama OŠ “Sveti Sava” Gacko održana javna tribina za roditelje i djecu na temu “Podizanje svijesti građana o pravima djeteta na području opštine Gacko”, u okviru projekta SPIS.

Sa policijskog, medicinskog, sa aspekta školstva, centra za socijalni rad prisutni su imali priliku da se kroz četiri prezentacije bolje upoznaju sa pravima djeteta, posljedicama nasilja nad djecom, obavezama i odgovornostima prema žrtvama nasilja i prema djetetu.

Predavači su upoznali roditelje o koracima vaspitanja i odgajanja djece, kao i o načinima da se odnos roditelja i djece podigne na veći nivo. Ponašanjem prema svojoj djeci dajemo pravu sliku o nama samima.

Najveće reakcije izazvala je prezentacija predstavnika policijske stanice Gacko, Siniše Adžića, gdje su roditelji iznosli svoja iskustva i stavove o problemima narkomanije, vršnjačkog nasilja i visokotehnološkog kriminala.

Predavači su izrazili zadovoljsto odzivom roditelja i njihovim aktivnim učešćem na tribini. “Naš najbolji projekat su naša djeca i treba im posebna zaštita” – zajednički je stav predavača.