Наредне седмице постављање првог дијела цјевовода у Придворици

Радови на доградњи водоводног система Општине Гацко са система изворишта Придворица до Вратла, на дужини укупној од 11 километара, почели су увођењем извођача “Бук промет” д.о.о. Бијељина у посао, уз присуство представника општине и надзорног органа који долази из Бањалуке. Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту у Општини Гацко, Алексе Зеленовића, ове јесени је у плану, све док то временски услови дозволе, да се уради 4.098 метара цјевовода, за који су већ цијеви достављене и депоноване код подизвођача радова у Гацку. Ископавање и постављање планирано је наредне седмице.

“Сам ископ почиње са доласком новог надзорног органа следеће седмице и мислим, с обзиром да је терен за овај дио релативно повољан, да ће бити завршен ископ, положене цијеви, кабал далековода за трафо станицу и оптички кабал, на дужини до пумпне станице 1, при чему мислим да ћемо конструкцију пумпне станице 1 завршити истовремено када и цјевовод”, каже Зеленовић.

На прољеће се планира појачан и убрзан рад, увођење више подизвођача у посао, тако да се завршетак посла на доградњи водоводног система очекује током или крајем следећег љета.

“Очекујемо по уговору у року од годину дана да буде све завршено, да добијемо воду која ће бити довољна за допуну од 45 литара у секунди што је фактички довољан капацитет за 10 хиљада становника, плус Вратло које ћемо чувати у зимским мјесецима. Допуна је планирана свега два – три мјесеца током љета, међутим ми ћемо је првенствено користити за појачање капацитета према МЗ Брљево и Фојница”, закључује Зеленовић.