Најава: Седмa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Седмa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржаће се у четвртак, 07. октобра 2021. године. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 16.07.2021. године;
 2. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Гацко за период 2011-2020. година;
 3. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период јануар – јун 2021. године;
 4. Нацрт Ребаланса Буџета општине Гацко за 2021. годину;
 5. Извјештај о затеченом стању ЈП “Комус” а.д. Гацко на дан примопредаје дужности директора 09.07.2021. године и Извјештај о раду за период од 09.07 – 10.09.2021. године;
 6. Давање сагласности на Цјеновник комуналних услуга ЈП “Комус” а.д. Гацко;
 7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за период јануар-јуни 2021. године;
 8. Извјештај о раду Јавне предшколске установе „ Дјечији вртић“ Гацко за школску 2020/2021 годину и Програм рада са финансијским планом за 2022. годину;
 9. Информација о стању у области основног образовања и васпитања у општини Гацко за школску 2020/2021. годину;
 10. Информација о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко за школску 2020/2021. годину;
 11. Информација о раду Јавне установе Народне библиотеке Гацко за 2021. годину;
 12. Информација о стању јавног реда и мира као и безбједности у саобраћају на подручју општине Гацко у 2020. години и првој половини 2021. године;
 13. Информација у области јавног превоза у општини Гацко;
 14. Приједлог Одлуке о стипендирању студената;
 15. Нацрт Одлуке о начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у општини Гацко;
 16. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовање и разрјешење органа у јавним установама чији је оснивач општина Гацко;
 17. План рада Општинске управе општине Гацко за 2021. годину;
 18. Приједлог Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији,
 19. Нацрт Одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Гацко;
 20. Нацрт Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко;
 21. Извјештај о проведеним изборима за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко;
 22. Приједлог Рјешења о разрјешењу и именовање предсједника и једног члана Општинске изборне комисије Гацко;
 23. Избор члана школског одбора у ЈУ Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко;
 24. Имовинско – правни односи;
 25. Одборничка питања.
Подијелите вијест