Најава: Тринаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Тринаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је за петак, 13. јул, са почетком у 10 часова.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 08.06.2018. године;
 2. Информација о реализацији Плана мјера за отклањање недостатака утврђених у Извјештају ГС за РЈС РС о ревизији Консолидованог финансијског изјештаја Општине Гацко за период 01.01.-31.12.2016. године;
 3. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину;
 4. Извјештај Комисије о стању животне средине, природног и културног наслеђа на подручју општине Гацко са Приједлогом мјера, у циљу побољшања квалитета заштите;
 5. Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину;
 6. Извјештај о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Гацко за 2017. годину;
 7. Извјештај о раду ЈП „Комус“ А.Д. Гацко за 2017. годину;
 8. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. годину;
 9. Информација о стању локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2017. годину;
 10. Информација о заштити сточног фонда општине Гацко за 2017. годину;
 11. Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге „Гацко“ за 2017. годину;
 12. Информација о броју незапослених лица по квалификационој структури у општини Гацко;
 13. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2017. годину;
 14. Приједлог Одлуке о установљавању општинских награда и признања;
 15. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Гацко;
 16. Имовинско-правни односи;
 17. Одборничка питања.