Најава: Трећа редовна сједница СО-е Гацко

У четвртак, 29. децембра, са почетком у 10.00 часова, биће одржана Трећа редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко, а предложен је следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Записник са Друге редовне сједнице СО-е Гацко одржане дана 16. 12. 2016. године;
 2. Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2016. годину;
 3. Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2016. годину;
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Гацко за 2016. годину;
 5. Приједлог Буџета општине Гацко за 2017. годину;
 6. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2017. годину;
 7. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. ;
 8. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње;
 9. Информација о утрошку средстава по основу накнада од пожара за 2016. годину и План утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2017. годину;
 10. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина;
 11. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017. години;
 12. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2017. години;
 13. Програм рада Скупштине општине Гацко за 2017. годину;
 14. Имовинско-правни односи;
 15. Одборничка питања.

 

 

Подијелите вијест