Најава: Шеста редовна сједница СО-е Гацко

У четвртак, 29. септембра, са почетком у 10:00 сати, одржаће се шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

За сједницу је предложено 30. тачака дневног реда.


                                                                                              Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Записник са Пете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 20. 06. 2013. године;
 2. Извјештај о извршењу  Буџета општине Гацко за 2012. годину;
 3. Извјештај о раду за 2012. годину, Општинске борачке организације Гацко;
 4. Извјештај о раду  и коришћење средстава заједничке комуналне потрошње за 2012. годину, ЈП „КОМУС“ а.д. Гацко;
 5. Извјештај о раду ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко за школску 2012/2013. годину и финансијски план за 2014. годину;
 6. Информација о стању у области основног образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2012/2013. години са Приједлогом мјера, Основне школе „Свети Саво“ Гацко;
 7.  Информација о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2012/2013. години са Приједлогом мјера, СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко;
 8. Пиједлог Одлуке о оснивању Територијалне професионалне ватрогасне јединице Гацко;
 9. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама;
 10. Приједлог Одлуке о заштити водних објеката „Базен Михољаче“ „Самобор“ и „Кула II“ у Гацку;
 11. Приједлог Одлуке о висини накнаде за 1 м2 закупљеног градско – грађевинског земљишта;
 12. Приједлог Одлуке о накнади штете на пољопривредном земљишту насталу изливањем канализације;
 13. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за земљиште за постављање привремених објеката, типа киоск;
 14. Приједлог Одлуке о установљавању сталне награде „Повеља Свети Сава“ за ученика генерације Основне школе „Свети Сава“ Гацко;
 15. Разрјешење чланова Управних одбора Јавних установа чији је оснивач општина Гацко;
 16. Именовање чланова Управних одбора Јавних установа чији је оснивач општина Гацко;
 17. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко.
 18. Именовање директора ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко;
 19. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Информативно – културни центар Гацко;
 20. Именовање директора ЈУ Информативно – културни центар Гацко;
 21. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Културноспортски центар“ Гацко;
 22. Именовање директора ЈУ „Културно – спортски центар „ Гацко;
 23. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Туристичке организације општине Гацко;
 24. Именовање директора ЈУ Туристичке организације општине Гацко;
 25. Приједлог Рјешења о разрјешењу в. д.  директора ЈЗУ Дома здравља „Проф. Др Саво Бумбић“ Гацко;
 26. Именовање директора ЈЗУ Дома здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко;
 27. Приједлог Рјешења о разрјешењу  в. д.  директора Народне библиотеке Гацко;
 28. Именовање директора Народне библиотеке Гацко;
 29. Имовинско – правни односи;
 30. Одборничка питања.

Подијелите вијест