Најава: Седма редовна сједница СО-е Гацко

У понедјељак, 23. децембра, са почетком у 10:00 сати, одржаће се седма редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко. За сједницу је предложено 16 тачака дневног реда.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 26.09.2013. године;
 2. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период 01.01. до 30.09.2013. године;
 3.  Нацрт Ребаланса буџета општине Гацко за 2013. годину;
 4.  Нацрт  Буџета општине Гацко за 2014. годину;
 5.  Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Гацко;
 6. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2014. години;
 7. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Гацко и Пословника Скупштине општине Гацко;
 8. Извјештај о раду Начелника општине и Административне службе општине Гацко за 2012. годину;
 9. Извјештај о стању спорта у општини Гацко за 2012. годину;
 10. Извјештај о стању културе у општини Гацко за 2012. годину;
 11. Информација о стању безбједности на подручју општине Гацко за 2012. годину и првих шест мјесеци 2013. године, Полицијске станице Гацко;
 12. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Гацко за 2012. годину и првих шест мјесеци 2013. године, Полицијске станице за безбједност саобраћаја Гацко;
 13. Информација о стању у области јавног превоза у општини Гацко;
 14. Именовање чланова Управних одбора Јавних установа чији је оснивач општина Гацко;
 15. Имовинско – правни односи.
 16. Одборничка питања.