Најава: Пета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Пета редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је за петак, 11. јун, са почетком у 10 часова.

За сједницу је предложен следећи Дневни ред:

 1. Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 04.05.2021. године;
 2. Програм коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину;
 3. Програм утрошка средстава по основу накнада од вода за 2021. годину;
 4. Извјештај о раду за 2020. годину, Начелника општине Гацко и Општинске управе општине Гацко;
 5. Извјештај о  извршењу Буџета општине Гацко за  2020. годину;
 6. Извјештај о реализацији капиталних пројеката за 2020. годину;
 7. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2020. годину;
 8. Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2020. годину;
 9. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава по основу експлоатације минералних сировина за 2020. годину;
 10. Извјештај о утрошку средстава по основу накнада од вода за 2020. годину;
 11. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2020. годину;
 12. Извјештај о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину;
 13. Извјештај о реализацији Плана коришћења јавних површина за 2020. годину;
 14. Извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2020. годину;
 15. Извјештај о стању културе  на подручју општине Гацко за 2020. годину;
 16. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о промјени намјене коришћења кредитних средстава из Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 1/16);
 17. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о промјени намјене коришћења кредитних средстава из Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 3/20);
 18. Приједлог одлуке о покретању Иницијативе за изградњу зграде за младе брачне парове;
 19. Иницијатива за проглашавање непокретног културног добра од изузетног значаја „Гат“;
 20. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа: ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко, ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко и ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко;
 21. Приједлог Одлуке о додјели општинских награда и признања;
 22. Именовање начелника Одјељења за општу управу, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту и начелника Одјељења за инспекцијске послове;
 23. Именовање члана Одбора за жалбе;
 24. Оставка Мирослава Вуковића на мјесто члана Савјета за спорт и избор новог члана;
 25. Одборничка питања.