Најава: Осамнаеста редовна сједница СО Гацко

У сриједу 29. маја, заказана је Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједница почиње у 10 часова, а предложен је следећи дневни ред:

 1. Записник са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 28.02.2019. године;
 2. Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2019. годину;
 3. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2019. годину;
 4. Извјештај о раду за 2018. годину Начелника општине Гацко и Општинске управе општине Гацко;
 5. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за 2018. годину;
 6. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину;
 7. Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2018. годину;
 8. Извјештај о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2018. годину;
 9. Извјештај о утрошку средстава са рачуна посебних намјена за воде за 2018. годину;
 10. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 11. Извјештај о раду Јавне установе Информативно-културни центар Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину;
 12. Извјештај о раду Јавне установе Културно спортски центар Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину;
 13. Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину;
 14. Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину;
 15. Извјештај о раду Јавне установе Туристичке организације општине Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину;
 16. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Одбора за жалбе општине Гацко;
 17. Именовање предсједника и члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 18. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања;
 19. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора из 2018. године;
 20. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта;
 21. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о комуналним таксама;
 22. Имовинско-правни односи;
 23. Одборничка питања.