Najava: Osamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine GackoНајава: Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

U petak, 05. juna  u sali SO-e Gacko, sa početkom u 10:00 sati, održaće se Osamnaesta  redovna  sjednica  Skupštine  opštine  Gacko.

Na sjednici će biti razmatrano 13 tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

 1. Zapisnik sa Sedamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 22.04.2015. godine.
 2. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Gacko.
 3. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Gacko za 2014. godinu.
 4. Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje.
 5. Informacija o radu mjesnih zajednica na području opštine Gacko za 2014. godinu.
 6. Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno-sportski centar Gacko za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.
 7. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2014.godinu.
 8. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina.
 9. Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava.
 10. Prijedlog Odluke o formiranju Opštinskog štaba za vanredne situacije.
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta prostornog plana Opštine Gacko 2014-2034. godina.
 12. Imovinsko-pravni odnosi.
 13. Odbornička pitanja.

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                 

 

 

 

 У петак, 05. јуна  у сали СО-е Гацко, са почетком у 10:00 сати, одржаће се Осамнаеста  редовна  сједница  Скупштине  општине  Гацко.

На сједници ће бити разматрано 13 тачака дневног реда.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Записник са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 22.04.2015. године.
 2. Приједлог Пословника о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Гацко.
 3. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Гацко за 2014. годину.
 4. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње.
 5. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2014. годину.
 6. Извјештај о раду Јавне установе Културно-спортски центар Гацко за 2014. годину и Програм рада са финансијским планом за 2015. годину.
 7. Информација о стању здравствене заштите становништва општине Гацко за 2014.годину.
 8. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина.
 9. Приједлог Одлуке о одређивању локације за уништавање неексплодираних убојних средстава.
 10. Приједлог Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације.
 11. Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта просторног плана Општине Гацко 2014-2034. година.
 12. Имовинско-правни односи.
 13. Одборничка питања.

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                 

 

 

 

 

Подијелите вијест