Најава: Конституишућа сједница Скупштине општине Гацко

Конституишућа сједница Скупштине општине Гацко заказана је за четвртак, 01. децембар.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко, са почетком у 10:00 часова.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Избор радног Предсједништва Конституишуће сједнице СО-е Гацко;
 2. Избор чланова Верификационе комисије;
 3. Извјештај Верификационе комисије;
 4. Давање и потписивање Свечане изјаве новоизабраних одборника;
 5. Избор и именовање предсједника, замјеника и чланова Комисије за избор и именовање;
 6. Именовање Комисије за избор тајним гласањем предсједника СО-е, потпредсједника СО-е и замјеника начелника општине Гацко;
 7. Приједлог Рјешења о престанку функције предсједнику СО-е Гацко;
 8. Избор и именовање предсједника Скупштине општине Гацко;
 9. Приједлог Рјешења о престанку функције потпредсједнику СО-е Гацко;
 10. Избор и именовање потпредсједника Скупштине општине Гацко;
 11. Приједлог Рјешења о престанку функције замјенику начелника општине Гацко;
 12. Избор и именовање замјеника начелника општине Гацко;
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу секретара СО-е Гацко;
 14. Именовање В.Д. секретара Скупштине општине Гацко;
 15. Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко;
 16. Именовање В.Д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко;
 17. Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу општине Гацко;
 18. Именовање В.Д. начелника Одјељења за општу управу општине Гацко;
 19. Приједлог Рјешења о разрјешњу начелника Одјељења за просторно планирање и Цивилну заштиту општине Гацко;
 20. Именовање В.Д. начелника Одјељења за просторно планирање и Цивилну заштиту општине Гацко;
 21. Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко;
 22. Именовање В.Д. начелника Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко.

 

 

Подијелите вијест