Најава: Jeданаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Jeданаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржаће се у четвртак, 07. априла 2022. године. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине са почетком у 10 часова и 30 минута.

ДНЕВНИ   РЕД

 1. Записник са Десете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 25. 02. 2022. године;
 2. Програм коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2022. годину;
 3. План утрошка средстава по основу накнада од вода за 2022. годину;
 4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о усвајању Плана капиталних улагања општине Гацко за 2022. годину;
 5. Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко;
 6. Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације пројеката општине Гацко за 2021. годину;
 7. Извјештај о раду за 2021. годину и приједлог Програма рада са финансијским планом за 2022. годину Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 8. Извјештај о раду за 2021. годину и приједлог Програма рада са финансијским планом за 2022. годину Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко;
 9. Извјештај о раду за 2021. годину и приједлог Програма рада са финансијским планом за 2022. годину Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко;
 10. Приједлог Одлуке о набавци дигиталног РТГ апарата за потребе Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко;
 11. Извјештај о раду за 2021. годину и приједлог Програма рада са финансијским планом за 2022. годину Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 12. Извјештај о раду за 2021. годину и Програм рада са финансијским планом за 2022. годину Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“;
 13. Извјештај о раду за 2021. годину Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко;
 14. Извјештај о раду за 2021. годину Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко;
 15. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину;
 16. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности за 2021. годину са приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 17. Нацрт Одлуке о начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у општини Гацко;
 18. Нацрт Одлуке о утврђивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Гацко;
 19. Нацрт Одлуке о утврђивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко;
 20. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинског земљишта;
 21. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о усклађивању Акта о оснивању Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко;
 22. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о висини плата функционера општине Гацко;
 23. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“;
 24. Приједлог Одлуке о изради измјена и допуна Пословника о раду Скупштине општине Гацко;
 25. Разрјешење вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко;
 26. Информација о релизацији закључака Скупштине општине Гацко за 2021. годину;
 27. Приједлог Закључка о изради Анализе Одлуке о покретању иницијативе за изградњу зграде за младе брачне парове („Службени гласник општине Гацко, број 5/21);
 28. Имовинско-правни односи;
 29. Одборничка питања.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подијелите вијест