Najava javne rasprave o Nacrtu zakona o rudarstvu

 

zakon_o_rudarstvu
REPUBLIKA SRPSKA

V L A D A

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, tel:051/339-581, faks:051/339-651;

Broj:      05.01/31 /12

Datum:  19.01.2012. godine

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rudarstvu


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o rudarstvu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sjednici održanoj 15. decembra 2011. godine.

Javna rasprava će se održati prema sljedećem rasporedu:

       – 01. februara 2012. godine  sa početkom u 12,00 časova u Gacku (velika sala ZP „RiTE Gacko“ a.d.),

      – 02. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Ugljeviku (velika sala ZP „RiTE Ugljevik“ a.d.),

     – 08. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Prijedoru (velika sala Direkcije Rudnika željezne rude Ljubija a.d.).

Tekst Nacrta zakona o rudarstvu dostupan je na internet adresama: www.narodnaskupstina.net i www.vladars.net.

Pozivamo javnost da uzme učešće na javnim raspravama i svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima doprinese kvaliteti novog zakonskog rješenja.

Svi zainteresovani, osim na javnim raspravama, svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na faks: 051/339-651 ili na elektronsku adresu b.adamovic@mier.vladars.net.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. 

Подијелите вијест