Najava dvadesettreće redovne sjednice SO-e Gacko

GRB_--OPSTINA

DVADESETTREĆA redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održaće se dana 21.03.2012. godine (SRIJEDA) sa početkom u 10:00 časova.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predložen sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. 1. Zapisnik sa XXII  redovne sjednice SO-e Gacko održane dana 30.12.2011. godine.
 2. 2. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2011. godinu.
 3. 3. Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta opštine Gacko.
 4. 4. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proiozvodnje električne energije za 2012. godinu.
 5. 5. Prijedlog Programa rada zajedničke komunalne potrošnje za 2012. godine.
 6. 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke  o Regulacionom planu “Kanal”.
 7. 7. Izvještaj o radu za 2011. godinu, Centra za socijalni rad Gacko.
 8. 8. Izvještaj o radu za 2011. godinu, Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko.
 9. 9. Izvještaj o radu za 2011. godinu, Javne ustanove “Kulturnosportski centar” Gacko.
 10. 10. Prijedlog Odluke o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove „Kulturnosportski centar“ Gacko.
 11. 11. Izvještaj o radu za 2011.godinu, Turističke organizacije opštine Gacko.
 12. 12. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2011. godinu, Doma zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko.
 13. 13. Informacija o radu mjesnih zajednica na području opštine Gacko, Odbora za mjesne zajednice regionalnu i međunarodnu saradnju.
 14. 14. Izvještaj Komisije za vjerska pitanja SO-e Gacko.
 15. 15.Informacija o stanju i statusu privatizacionih preduzeća na području opštine Gacko: Dekorative, Planinskog dobra Gacko i UiT Gacko, Investiciono razvojne banke RS.
 16. 16. Elaborat o načinu dodatnog vodosnadbijevanja pitkom vodom opštine Gacko.
 17. 17. Studija za izbor lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju za regiju Gacko.
 18. 18. Imovinsko-pravni odnosi.
 19. 19. Odbornička pitanja.

Подијелите вијест