Најава Двадесете редовне сједнице СО-е Гацко

КОМУСКОМУСКОМУСКОМУСКОМУСДвадесетa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко oдржаће се у уторак, 06. октобра са почетком у 10:00 часова.
Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са Деветнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 17.07.2015. године.
2. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период 01.01. до 30.06. 2015.године.
3. Извјештај о утрошку средстава Буџетске резерве за период 01.01. до 30.06.2015.године.
4. Анализа стања заштите животне средине, Комисије за заштиту околине, културног и природног наслеђа СО-е Гацко.
5. Извјештај о раду и коришћење средстава заједничке комуналне потрошње за 2014.годину, ЈП „Комус“ А.Д. Гацко.
6. Информација о стању безбједности на подручју општине Гацко за 2014. годину и првих шест мјесеци 2015. године, Полицијске станице Гацко.
7. Извјештај о раду Јавне установе “Дјечији вртић” Гацко у школској 2014/2015. години и Програм рада са финансијским планом за 2016. годину.
8. Информација о стању у области основног образовања и васпитања у школској 2014/2015. години са Приједлогом мјера.
9. Информација о стању у области средњег образовања и васпитања у школској 2014/2015. години са Приједлогом мјера.
10. Информација о стању у области јавног превоза у општини Гацко, А.Д. “Југопревоз” Гацко.
11. Приједлог Рјешења о разрјешењу предсједника Комисије за вјерска питања.
12. Именовање предсједника Комисије за вјерска питања.
13. Имовинско-правни односи.
14. Одборничка питања.

Прилог: Извјештај о извршеној економско-финансијској ревизији ЈП “Комус” А.Д. Гацко
КОМУС

Дјечији вртић- годишњи програм

Одлука о усвајању год. програма