Najava dvadesetčetvrte redovne sjednice SO-e Gacko

GRBb_--OPSTINA

DVADESETČETVRTA  redovna  sjednica  Skupštine  opštine  Gacko će se održati 31. 05.2012 godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10:00 časova. 

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predlažen sledeći:

D N E V N I   R E D 

 1. 1. Zapisnik sa XXIII  redovne sjednice SO-e Gacko održane dana 21.03.2012 godine.
 2. 2. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Administrativne službe opštine Gacko za 2011 godinu.
 3. 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Gacko po završnom računu za 2011. godinu.
 4. 4. Izvještaj o plasiranju sredstava za stimulativno zapošljavanje opštine Gacko za 2011 godinu, Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti.
 5. 5. Informacija o broju nezaposlenih lica u opštini Gacko prema kvalifikacionoj strukturi na dan 27.04.2012 godine, Zavoda za zapošljavanje RS – Biroa Gacko.
 6. 6. Prijedlog Odluke o opštinskim administrativnim taksama.
 7. 7. Prijedlog Odluke o ovlašćenjima za pribavljanje i raspolaganje imovinom opštine Gacko.
 8. 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zaštiti usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljskih šteta.
 9. 9. Prijedlog Odluke  o visini naknade za rad  opštinske izborne komisije.
 10. 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Doma zdravlja „prof. dr. Savo Bumbić“ Gacko.
 11. 11. Informacija o zaštiti stočnog fonda opštine Gacko za 2011 godinu, AD Veterinarske stanice Gacko.
 12. 12. Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje.
 13. 13. Izvještaj o radu za 2011 godinu, Zemljoradničke zadruge Gacko.
 14. 14. Informacija o stanju sa prijedlogom mjera pouzdanog vodosnadbijevanja u opštini Gacko, JP Vodovod AD Gacko.
 15. 15. Informacija o stanju korišćenja sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2011. godinu, JP Komus AD Gacko.
 16. 16. Zapisnik Komisije za nagrade i priznanja sa prijedlozima opštinskih priznanja.
 17. 17. Imovinsko-pravni odnosi.
 18. 18. Odbornička pitanja.

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE

G A C K O

Luka Aćimović

Подијелите вијест