Најава: Двадесет пета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Двадесет пета редовна сједница Скупштине општине Гацко, заказана је за четвртак 09. јул са почетком у 10 часова.

Сједница ће се одржати у кино – сали ЈУ “Културно – спортски центар” Гацко, а предложен је следећи дневни ред:

 1. Записник са Двадесет четврте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 04.06.2020. године;
 2. План капиталних улагања општине Гацко за период 2020-2022. година;
 3. План утрошка средстава по основу накнада од вода за 2020. годину;
 4. Информација о утрошку средстава за 2019. годину са рачуна посебних намјена за воде;
 5. Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину;
 6. Извјештај о раду за 2019. годину, Начелника општине Гацко и Општинске управе општине Гацко;
 7. Информација о стању у привреди и предузетништву општине Гацко;
 8. Информација о броју незапослених лица у општини Гацко према квалификационој структури на дан подношења Информације;
 9. Извјештај о раду ЈП „Комус“ А.Д. Гацко за 2019. годину;
 10. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину;
 11. Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2019. годину;
 12. Извјештај о стању културе на подручју општине Гацко за 2019. годину;
 13. Извјештај о раду Земљорадничке задруге општине Гацко за 2019. годину;
 14. Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2019. годину;
 15. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2019. годину;
 16. Одборничка питања.
Подијелите вијест