Најава: Двадесет друга редовна сједница Скупштине општине Гацко

Двадесет друга редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је за петак, 27. децембар, са почетком у 10 часова.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

За сједницу je предлажен следећи:

                                                      Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Записник са Двадесет прве редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 03.12.2019. године;
 2. Извјештај о стању културе на подручју општине Гацко за 2018. годину;
 3. Приједлог Буџета општине Гацко за 2020. годину;
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2020. годину;
 5. Приједлог Програма коришћења средстава Концесионе накнаде за коришћење електро-енергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2020. годину;
 6. Приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2020. годину;
 7. Приједлог Програма коришћења средстава по основу експлоатације минералних сировина за 2020. годину;
 8. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину;
 9. Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2020. годину;
 10. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Гацко;
 11. Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2020. годину;
 12. Нацрт Урбанистичког плана Автовац;
 13. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020. години;
 14. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2020. години;
 15. Приједлог Одлуке о издавању у закуп пословних зграда, пословних просторија и гаража у власништву Општине Гацко;
 16. Имовинско-правни односи;
 17. Одборничка питања.
Подијелите вијест