Најава: Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко

Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је за четвртак 04. јун, са почетком у 10 часова.

Због епидемиолошке ситуације, уз све мјере и препоруке, сједница ће се одржати у кино – сали Јавне установе “Културно – спортски центар” Гацко.

За сједницу је предлажен следећи Дневни ред:

 1. Записник са Двадесет треће редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 28.02.2020. године;
 2. Програм коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2020. годину;
 3. План утрошка средстава по основу накнада од вода за 2020. годину;
 4. План капиталних улагања за период од 2020-2022. године;
 5. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину;
 6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора из 2019. године;
 7. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко („Сл. гл. општине Гацко“, број 9/19);
 8. Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко;
 9. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за 2019. годину;
 10. Приједлог Одлуке о отпису новчаних потраживања;
 11. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2019. годину;
 12. Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2019. годину;
 13. Извјештај о утрошку средстава са рачуна посебних намјена за воде за 2019. годину;
 14. Извјештај о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2019. годину;
 15. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2019. годину;
 16. Извјештај о раду за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 17. Извјештај о раду за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 18. Извјештај о раду за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину Јавне установе Културно спортски центар Гацко;
 19. Извјештај о раду за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину Јавне установе Туристичке организације општине Гацко;
 20. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 21. Додјела општинских признања;
 22. Имовинско-правни односи;
 23. Одборничка питања.
Подијелите вијест