Најава: Деветнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Деветнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко, заказана је за четвртак 11. јул, са почетком у 10 часова.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 29.05.2019. године;
 2. Извјештај о раду радних тијела: Комисије за избор и именовање, Комисије за статут и прописе, Комисије за вјерска питања, Комисије за равноправност полова, Етичке комисије части, Одбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке, Савјета плана, Савјета младих и Савјета за спорт.
 3. Приједлог Одлуке о именовању мртвозорника;
 4. Информација о провођењу мјера по Извјештају Комисије о стању животне средине, природног и културног наслеђа на подручју општине Гацко, Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту;
 5. Извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2018. годину;
 6. Информација о стању локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2018. годину;
 7. Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге Гацко за 2018. годину;
 8. Информација о здравственој заштити сточног фонда на подручју општине Гацко за 2018. годину;
 9. Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2018. годину;
 10. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2018. годину;
 11. Информација о броју незапослених лица по квалификационој структури Биро-а Гацко;
 12. Имовинско-правни односи;
 13. Одборничка питања.