Најава: Девета редовна сједница СО Гацко

Девета редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је за петак, 29. децембар са почетком у 10:00 часова.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Записник са Осме редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 30.11.2017. године;
 2. Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину;
 3. Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2017. годину;
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Ребланса буџета општине Гацко за 2017. годину;
 5. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину;
 6. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2018. годину;
 7. Приједлог Буџета општине Гацко за 2018. годину;
 8. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2018. годину;
 9. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2018. години;
 10. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2018. години;
 11. Приједлог Одлуке о уписним подручјима за ученике основне школе у општини Гацко;
 12. Приједлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању васпитно-образовне установе “Дјечији вртић” Гацко;
 13. Кодекс понашања изабраних представника-одборника у Скупштини општине Гацко;
 14. Програм рада Скупштине општине Гацко за 2018. годину;
 15. Одборничка питања;