Најава: Десета редовна сједница СО-е Гацко

Десета редовна сједница Скупштине општине Гацко, одржаће се у уторак, 03. јуна 2014. године, у сали СО-е, са почетком у 10:00 сати. Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко. За сједницу је предложено 20. тачака дневног реда.  

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Записник са Девете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 01. 04.2014. године;
 2. Приједлог Буџета општине Гацко за 2014. годину;
 3. Приједлог Статута о измјенама и допунама Статута општине Гацко;
 4. Информација о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2013. годину;
 5. Извјештај Комисије за вјерска питања за 2013. годину;
 6.  Извјештај о раду ЈУ “Центар за социјални рад” Гацко за 2013. годину и Програм рада са финансијским планом за 2014. годину;
 7. Извјештај о раду ЈУ “Информативно-културни центар” Гацко за 2013. годину и Програм рада са финансијским планом за 2014. годину;
 8. Извјештај о раду ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко за 2013.годину и Програм рада са финансијским планом за 2014.годину.
 9. Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација општине Гацко за 2013.годину и Програм рада са финансијским планом за 2014.годину.
 10. Информација о стању здравствене заштите становништа општине Гацко за 2013. годину;
 11. Извјештај о раду Народне библиотеке Гацко за 2013. годину;
 12. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене РП „Центар 1“;
 13. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене РП „Канал“;
 14. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене РП „Рудник  и Термоелектрана Гацко“;
 15. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана носиоца припреме докумената просторног уређења за подручје општине Гацко;
 16. Именовање члана Управног одбора Народне библиотеке Гацко;
 17. Именовање предсједника и једног члана Општинске изборне комисије;
 18. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Гацко;
 19. Имовинско-правни односи;
 20. Одборничка питања.

 

Подијелите вијест