Мишљење на Стратегију развоја општине Гацко за период 2022-2028. године

Након разматрања Стратегије развоја општине Гацко за период 2022-2028. године Генерални секретаријат Владе Републике Српске – Одјељење за стратешко планирање утврдило је да ова стратегија садржи основне елементе прописане Уредбом.

У предложеној стратегији утврђена је детаљна ситуациона анализа која обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора општине Гацко. Истовремено, из анализе је произашла визија коју су носиоци израде овог стратешког документа препознали као једно жељено стање, а она гласи: Гацко – привредни ослонац Херцеговине, препознатљива, развијена и инфраструктурно изграђена заједница, средина привлачна за нове инвестиције, угодна за живот и рад, заједница посвећена заштити животне средине и свеукупном одрживом друштвеном развоју.

Сходно томе, у Стратегији су дефинисана три стратешка циља и то:

  1. Континуиран, стабилан и одржив развој привреде;
  2. Значајно унапријеђен квалитета живота становника;
  3. Очувани природни ресурси и заштићена животна средина.

У оквиру сваког од њих дефинисани су и приоритети, у оквиру којих су дефинисане одговарајуће мјере. Такође, на нивоу свих претходно наведених елемената постављени су одговарајући индикатори.

Имајући у виду да је Стратегија развоја општине Гацко за период 2022-2028. године усаглашена са методологијом израде стратешких докумената у Републици Српској, Генерални секретаријат Владе – Одјељење за стратешко планирање је сагласан да се достављена стратегија упути у даљу процедуру.

Подијелите вијест