Mинистaрствo просвјете и културе РС: Јавна расправа о Нацрту закона о култури

Народна скупштина Републике Српске је, на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године, размотрала Нацрт закона о култури и одлучила да се исти упути на јавну расправу из разлога што се наведеним законом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.

У складу са наведеним, Mинистaрствo просвјете и културе Републике Српске обавјештава све заинтересоване установе, органе и организације, научне и стручне институције, као и сва заинтересована физичка лица, дa ће се, у оквиру нормативне дјелатности, Јавна расправа о Нацрту закона о култури одржати према сљедећем распореду:

  • Требиње, дана 17. априла године са почетком у 10,00 часова, у просторијама Културног центра Требиње, Трг палих бораца бр. 1,
  • Источно Сарајево, дана 18. априла године са почетком у 10,00 часова, у просторијама Културног центра Источно Ново Сарајево, Стефана Немање бр. 6,
  • Бијељина, дана 25. априла 2018. године са почетком у 12,00 часова, у просторијама Центра за културу Семберија, Патријарха Павла бр. 1,
  • Бања Лука, дана 4. маја године са почетком у 12,00 часова, у просторијама Културног центра „Бански двор“, Трг српских владара бр. 2.

Током Јавне расправе сви учесници Јавне расправе ће моћи да се упoзнajу сa тeкстoм Нaцртa зaкoнa o култури и дa дajу своје пријeдлoгe, сугeстиje и кoмeнтaрe.

Наведено обавјештење биће објављено на сајту Министарства просвјете и културе и порталу е-култура.

Саставни дио овог обавјештења је текст Нацрта закона о култури.

Нацрт Закон о култури

 

Подијелите вијест