Mehanizmi komunikacije građana, Skupštine opštine i odbornika

U saradnji sa ostalim istočnohercegovačkim opštinama, Gacko je prepoznalo potrebu da poboljša komunikaciju između građana, Skupštine opštine i odbornika, te je podržalo zajednički projekat promocije mehanizama komunikacije koji građanima stoje na raspolaganju.

Mogući mehanizmi komunikacije su sadržani u letku koji je izrađen u saradnji predstavnika SO-e Gacko i OSCE-a, a građanima je dostupan na pultovima Opštine Gacko koji se inače koristi u te svrhe.

Cilj koji se želi postići je da se pored mehanizma koji se u praksi primjenjuju uvedu i novi mehanizmi i građanima omogući da direktno i indirektno dođu do informacija, da daju prijedloge i sugestije, da dobiju odgovor na postavljena pitanja, odnosno da se aktivno uključe u proces donošenja javnih odluka i tako utiču na efikasniji rad lokalnog parlamenta, i na kvalitet života u zajednici.

„Koristeći mehanizme komunikacije možete uticati na kvalitet života u vašoj sredini i zajednički sa odbornicima Skupštine opštine rješavati pitanja od javnog interesa!“- poruka je Skupštine opštine Gacko.

Подијелите вијест