Kонкурс за упис ученика у Први разред средње школе за школску 2016/17 год.

Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко расписује конкурс за упис ученика у Први разред средње школе за школе 2016/17.

  1. ГИМНАЗИЈА (општи смјер)

-два одјељења……………………………………………. (48 ученика)

  1. СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

– Струка: Машинство и обрада метала

занимање: Машински техничар за компјутерско конструисање IV степен

-једно одјељење………………………………………….. (24 ученика)

Бравар III степен

-једно одјељење………………………………………….. (24 ученика)

Струка: Економија, право и трговина

занимањеЕкономски техничар IV степен

-једно одјељење………………………………………….. (24 ученика)

Упис ученика се обавља у два уписна рока:

  1. У јунском року од 13.06. до 24.06.2016. године.
  2. У јулском року од 04.07. до 15.07.2016. године.

Детаље конкурса можете прочитати у прилогу:

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА-ЈУН 2016-17. (3)