Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole

skolicica

Na osnovu člana 43. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik Republike Srpske br: 74/08 i 106/09 i 104/11), a u skladu sa odredbama Pravilnika o upisu učenika u prvi razred srednjih škola (Sl. glasnik Republike Srpske br: 37/09, 37/2010),  Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko,  r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

Za upis učenika u prvi razred srednje škole

za školsku 2012/13. godinu (junski upisni rok)

I GIMNAZIJA (opšti smjer)  

– dva odjeljenja…………………………………………………………………………………..60 učenika

II         STRUČNE ŠKOLE

Struka: Mašinstvo i obrada metala

Zanimanje: Mašinski tehničar  IV stepen

–  jedno odjeljenje …………………………………………………………………………….30 učenika

Zanimanje: Bravar III stepen 

–          jedno odjeljenje…………………………………………………………………………….. 30 učenika

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici za završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.
 2. Učenici iz Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod istim uslovima bez obzira gdje su završili osnovnu školu.
 3. Učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upisuju se pod istim uslovima kao i učenici iz Republike Srpske i Federacije BiH uz dokaz da su izvršili nostrifikaciju svjedočanstava ili uz dokaz da su podnijeli zahtjev za nostrifikaciju svjedočanstva Ministarstvu prosvjete i kulture  Republike Srpske.
 4. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i izvodom iz matične knjige rođenih.

DOKUMENTI ZA UPIS

Učesnici konkursa podnose školi sledeće dokumente:

 1. Prijava za upis (popunjava se prilikom prijavljivanja u školi).
 2. Original svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju.
 3. Izvod iz matične knjige rođenih.
 4. Diplomu “Vuk Karadžić”
 5. Diploma za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, odnosno smjeru gimnazije.
 6. Diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja.
 7. Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

MJERILA I NAČIN  IZBORA KANDIDATA

Redoslijed kandidata uvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

 1. opšteg uspjeha u osnovnoj školi
 2. posebnog uspjeha u osnovnoj školi  iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu.

VREDNOVANJE   OPŠTEG   USPJEHA

Vrednovanje opšteg uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnožen sa brojem bodova na sledeći način:

–          u VI razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva

–          u VII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva

–          u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri

–          u IX razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri

Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.

 

VREDNOVANJE POSEBNOG USPJEHA U OSNOVNOJ ŠKOLI  

IZ PET PREDMETA OD ZNAČAJA ZA ZANIMANJE

U STRUČNIM ŠKOLAMA ODNOSNO SMJERU GIMNAZIJE 

Za svako zanimanje u stručnim školama i smjeru gimnazije vrednuje se uspjeh iz pet predmeta u OSMOM i DEVETOM razredu osnovne škole na sledeći način:

– u OSMOM  razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva.

– u DEVETOM razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva.

Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova. 

Po osnovu oba kriterijuma učenik može da osvoji maksimalno 70 bodova.  

Kandidat koji u prvom upisnom ( junskom ) roku ima manje od 60 bodova ne može se upisati u gimnaziju i stručnu tehničku školu. 

U drugom upisnom (julskom ) roku škola će ponoviti postupak bodovanja i kandidat se može upisati u gimnaziju i stručnu tehničku školu ako ima i manje od 60 bodova, ukoliko je ostalo upražnjenih mjesta poslije junskog upisnog roka.

Predmeti iz osmog i devetog razreda koji se posebno boduju za upis u gimnaziju opšti smjer su: srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i hemija.

Predmeti iz osmog i devetog razreda koji se posebno boduju za područje rada mašinstvo i obrada metala su: srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i informatika.

REDOSLIJED  KANDIDATA

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti za gimnaziju ili u najviše dva zanimanja stručnih škola. Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu za gimnaziju ili za oba zanimanja u stručnim školama. Rangiranje se vrši prema uspjehu za gimnaziju ili za oba zanimanja u stručnim školama. Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

a) opšteg uspjeha u osnovnoj školi

b) uspjeha iz pet predmeta značajnih za  smjer gimnazije ili za            zanimanja u stručnim školama za koje kandidat konkuriše.

Ako više kandidata ima jednak broj bodova, te im se ne može utvrditi redoslijed na rang listi do broja predviđenog planom upisa prednost imaju sledeći kandidati (po redoslijedu vrijednosti):

a) kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz pet (5) predmeta koji se boduju za  upis u gimnaziju, odnosno određeno zanimanje u stručnim školama.

b) kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu opšteg uspjeha u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole,

v) kandidati koji su u osmom i devetom razredu osnovne škole osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju iz predmeta koji se boduju za upis,

g) nosioci posebne diplome iz predmeta od značaja za gimnaziju, odnosno za  zanimanje u stručnim školama,

d) nosioci diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.

Kandidat sa posebnim potrebama (utvrđene rješenjem nadležne ustanove) ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis.

UPISNI ROKOVI: 

Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:

 1. U junskom roku od 11.06. do 21.06.2012. godine i
 2. U julskom roku od  02.07. do 12.07.2012. godine.

JUNSKI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak  11.06.2012. godine a završava se u srijedu 13.06.2012. godine za učenike koji imaju 60 i više bodova.

Rezultati upisa objavljuju se u petak 15.06.2012. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole .

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje trogodišnje škole počinje u ponedjeljak 18.06.2012. godine a završava se u u utorak 19.06.2012. godine.

Rezultati upisa biće objavljeni u četvrtak 21.06.2012. godine do 10 časova  na  oglasnoj tabli škole.

 

Učenik koji smatra da postoje greške u bodovanju opšteg uspjeha iz osnovne škole ili predmeta značajnih za upis može istog dana po objavljivanju rezultata o upisu uložiti prigovor direktoru škole. Direktor škole će razmatrati prigovor i donijeti odluku o njegovoj opravdanosti u roku od 24 časa. U slučaju da direktor procijeni da je prigovor opravdan zahtijevaće ponovno bodovanje od školske komisije za upis. Ako učenik nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru u roku od tri dana od dana prijema odluke. Odluka Školskog odbora je konačna.

 

D i r e k t o r

Radoslav Mučibabić

Подијелите вијест