Konkurs za upis djece u vrtić za radnu 2012/2013 godinu

vrticch_3JAVNA USTANOVA

“DJEČIJI VRTIĆ”

G A C K O

broj: 69/2012

datum:10.05.2012 god.

Na osnovu člana 16. Statuta Javne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko i člana 13. Pravilnika o upisu djece u vrtić Javna ustanova “Dječiji vrtić” Gacko  r  a  s  p  i  s  u  j  e

 

K   O   N   K   U   R   S

ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

ZA RADNU 2012/2013 GODINU

Roditelji  koji su zainteresovani da njihova djeca borave u Dječijem vrtiću Gacko, u radnoj 2012/2013 godini, svoju djecu treba da prijave u periodu od 10. maja do 10. juna 2012 godine.

Uz obrazac Prijave koju će roditelji popuniti u Dječijem vrtiću roditelj je dužan dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih djeteta i ljekarsko uvjerenje od dječijeg doktora. Ljekarsko uvjerenje dječiji doktor će izdavati u vrijeme trajanja konkursa.

Prijave na konkurs se primaju u Dječijem vrtiću Gacko svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u toku trajanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti u Dječijem vrtiću Gacko  ili na telefon 472-750 u toku radnog vremena. 

Gacko:10.05.2012 godine.

                                     DJEČIJI VRTIĆ

G A C K O

Подијелите вијест