Konkurs za upis djece u program pripreme za školu

K   O   N   K   U   R   S

ZA UPIS DJECE U

PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

ŠKOLSKE 2013/2014 GODINE

Roditelji  koji su zainteresovani da njihova djeca pohađaju Program pripreme za školu, školske 2013/2014, u organizaciji Dječijeg vrtića Gacko, dužni su da do 07. februara 2013. godine prijave svoju djecu u prostorijama vrtića.

Program pripreme za školu će se realizovati u trajanju od tri mjeseca, u periodu od 01. marta do 01. juna 2013 godine.

Program pripreme djece će provoditi isključivo stručni vaspitači.

Ministarstvo prosvjete kulture Republike Srpske će učestvovati u finansiranju troškova boravka u vrtiću, za djecu koja u navedenom roku budu prijavljena u skladu sa Planom koji utvrđuje Vlada Republike Srpske.

Uz obrazac Prijave koju će roditelji popuniti u Dječijem vrtiću, roditelj je dužan dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih, djeteta, kao i JMBG i broj lične karte jednog od roditelja djeteta.

Konkurs je otvoren do 07. februara 2013. godine.

Prijave na konkurs se primaju u Dječijem vrtiću Gacko svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, u toku trajanja konkursa.

Za sve informacije možete se obratiti u Dječijem vrtiću Gacko,  ili na telefon 059/464-750, u toku radnog vremena. 

Подијелите вијест