Konkurs za dodjelu stipendije

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 101/04) i člana 3. Odluke o stipendiranju studenata broj: 01-022-183 od 30.11.2005. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata br: 01-022-19 Načelnik Opštine Gacko, RASPISUJE

 

 

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendije za školsku 2011/2012. godinu

Redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija, koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko, imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko, za dodjelu stipendija ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

–  Uvjerenje o redovnom školovanju,

–  Uverenje o stalnom mjestu prebivališta,

–  Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica,

–  Kućnu listu,

–  Dokaze koji se odnose na sljedeće kategorije:

1. Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I-IV           kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja.

2. Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva.

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja.

4. Stipendiranje deficitarnih zanimanja, bodovaće se na osnovu uvjerenja o redovnom školovanju.

Pod deficitarnim zanimanjima podrazumijevaju se ona zanimanja za koja se na dva raspisana konkursa od strane pravnih lica ne prijavi ni jedno lice ili ih nema evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje.

Nezavisno od kriterija za bodovanje10% od ukupnog broja odobrenih stipendija, dodjeljuje se isključivo po osnovu najvećeg prosjeka, stečenog godinama koje prethode školskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija i to na način da se najmanje polovina od ukupnog procenta svih stipendija dodijeli studentima tehničkih fakulteta a ostatak studentima drugih struka.

Prispjele zahtjeve razmatra i boduje Stručna služba načelnika Opštine i u skladu sa raspoloživim sredstvima predlaže Načelniku zaključivanje ugovora o stipendiranju sa studentom pojedinačno.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (soba br.1) Opštine Gacko.

Za sve informacije po ovom pitanju obratiti se u sobu br.7 Opštine Gacko.

 

Konkurs ostaje otvoren do 15.12.2011. godine

 

Broj: 02-67-222                                                                        NAČELNIK OPŠTINE GACKO

Dana: 30.11.2011. godine                                                                Milan Radmilović

Подијелите вијест